Sekcja Patrystyczna
przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski


To, co mówisz, niech będzie pełne treści. I niech nie wychodzi z twoich ust żadne słowo zawieszone w próżni i pozbawione znaczenia.

św. Ambroży

Menu


Aktualności

Nowości wydawnicze

24
sty

 • Św. Grzegorz z Nazjanzu, "Opowieść o moim życiu", Wydawnictwo W drodze, Poznań 2014 (wznowienie wydania z 2003)
 • Ks. Marek Starowieyski, "Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok B", ( wydanie drugie, gruntownie przerobione i powiększone), seria: "Ojcowie żywi" t. 20, WAM, Kraków 2014
 • Ks. Marek Starowieyski, "Czego mogą nauczyć nas Ojcowie Pustyni?" Wydawnictwo Stowarzyszenia LIST, Kraków 2014 (przedruk wydania z 2005)
 • "Annales Sacri Romanii Imperii. Roczniki Rzeszy", tł Grzegorz Walkowski (na podstawie MGH), Wydawnictwo Walkowski, Bydgoszcz 2014 (zawiera m. in. Roczniki fuldajskie i kwedlinburskie) wydanie trójjęzyczne (!): wersja łacińska, polska i angielska)
 • Saxo Grammaticus, "Gesta Danorum. Kroniki Danii", tł. (z duńskiego) Jan Wołucki, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014
 • "Reguła zakonu Templariuszy", opracował Marian Małecki, przełożył Jan Zaremba, "Szlakiem krucjat" tom 5, Wydawnictwo inforteditions, Zabrze Tarnowskie Góry 2014
 • Dion Chrysostomos, "Peri Basileias I"; Dion z Prusy (Złotousty), "Pierwsza mowa o królestwie", przekład, opracowanie i komentarz Krystyna Tuszyńska, Rhetores Graeci 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • PseudoHomer, "Batrachomyomachia", przekład Romana Palmsteina, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014
 • Cenzorynus, "Księga o dniu narodzin dla Kwintusa Carelliusza", przekład i wstęp Bartosz Jan Kołoczek, Fontes Historiae Antiquae XXX, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • Bohdan Czyżewski, "Teocentryzm i antropocentryzm Modlitwy Pańskiej w przekazach patrystycznych", Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2014
 • Ewa Wipszycka, "Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie", Źródła Monastyczne Monografie t. 3, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 2014
 • A.N. Williams, "Boski zmysł. Intelekt w teologii patrystycznej", WAM, Kraków 2014
 • Ks. Damian Dolnicki, "Czystość serca, a chrześcijańska doskonałość. Studium w oparciu o pisma św. Jana Kasjana", Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014
 • Ks. Archimandryta Warsanufiusz Doroszkiewicz, "Cesarz i dogmat. Filiokwistyczne tendencje w Cesarstwie Karola Wielkiego w VIII IX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Robert Suski, "Jowisz, Jahwe i Jezus. Religie w Historia Augusta", Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014
 • Adrian Szopa, "Merobaudes. Wódz i poeta z V wieku", Wydawnictwo AVALON, Kraków 2014
 • Jerzy Strzelczyk, "Longobardowie ostatni z wielkiej wędrówki ludów VVIII wiek", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014
 • Anna Pieniądz, "Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Wydawnictwo Homini, Kraków 2014
 • Jarosław Dudek, "Chrzest Chazarii projekty i próby realizacji", seria: Labarum z. XI, Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 • "Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dr Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941", red. ks. A. Uciecha, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 16, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014
 • "Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa", tom VIII: "Granice świętości w świecie późnego antyku", red. Anna Głowa, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, TN KUL, Lublin 2014
 • "Bóg Stwórca", Scripturae Lumen 6, red. ks. Antoni Paciorek, ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2014 (tamże m. in. Efrem Syryjczyk,„Wyjaśnienie Księgi Rodzaju", tł. ks. Mariusz Szmajdziński)
 • "Teologia Patrystyczna" 10, 2013, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2014
 • "Meander" 69, 2014, Warszawa 2014 [tamże m. in. : Izydor z Sewilli, "Etymologiarum sive Oryginum libri XX" fragm. XVI, 89, tł. Agnieszka Wąsik: "Izydor z Sewilli o kamieniach czerwonych i purpurowych"]
 • "Encyklopedia Katolicka" tom 20: "Vac Żywy różaniec", TN KUL, Lublin 2014
 • Andrzej Kompa, Mirosław, J. Leszka, Teresa Wolińska, "Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością, a średniowieczem" Byzantina Lodzensia XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Michał Wojnowski, "Konnica w armii Cesarstwa Bizantyjskiego od VIII do IX wieku. Rola militarna i znaczenie społeczne", Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2014
 • Paulina Zwolska, "Pies. Antyczny przyjaciel", Wydawnictwo AVALON, Kraków 2014
 • Maristella Botticini, Zvi Eckstein, "Garstka wybranych. Jak edukacja ukształtowała dzieje Żydów 70-1492", Wydawnictwo UJ, Kraków 2014

 

Pozycji wydanych poza granicami naszej nieszczęśliwej Ojczyzny z zasady nie podaję, ale tym razem robię wyjątek, bo rzecz dotyczy kolejnego "clavisu" rzeczy niezwykle pożytecznej, przy "porządkowaniu" literatury patrystycznej.

 • Andreas Weckwerth, Clavis Conciliorum Occidentalium septem prioribus saeculis celebratorum", Brepols Publishers, Turnhout 2013

2015-01-24 00:20:24